PROFILAKTYKI I WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

konkursy promujące bezpieczeństwo w Internecie – WYNIKI

konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie

pt. „Smart – stop!”

 

I miejsce – Julia Chrapek – SP nr 15 w Katowicach

II miejsce – Martyna Błażejewska SP nr 33 w Katowicach

III miejsce – Julia Danielewska – II LO w Katowicach, oddziały gimnazjalne

wyróżnienie – Emilia Komenda – SP nr 15 w Katowicach

wyróżnienie – Zofia Labus – SP nr 66 w Katowicach

konkurs na prezentację multimedialną promującą bezpieczeństwo w Internecie

pt. „Twoje dane – Twoja sprawa”

 

I miejsceJulia Danielewska – II LO Katowice, oddziały gimnazjalne

wyróżnienie – Filip Rudy – II LO Katowice, oddziały gimnazjalne

wyróżnienie – Hanna Partyka – SP nr 66 w Katowicach

wyróżnienie – Emilia Śmieszkoł – SP nr 66 w Katowicach

 

Gratulujemy!!!

Zapraszamy wraz z klasami na uroczyste wręczenie nagród w dniu 23 lutego o godz. 12.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Odbędzie się również debata na tematy związane z profilaktyką zagrożeń Internetowych, którą poprowadzą nasi goście z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

 

 

  • konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie —> REGULAMIN
  • konkurs na prezentację multimedialną promującą bezpieczeństwo w Internecie —> REGULAMIN

„Zaloguj się do życia w realu”

II Festiwal Przedstawień Profilaktycznych realizowany
w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach Temat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu”

­

1. Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
w Katowicach oraz Pałac Młodzieży
im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

2. Festiwal odbędzie się: w dniu 27 marca 2018 r.  w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.
Uwaga!!!
Zmiana terminu. Nowy termin 20.04.2018

3. Na festiwalu prezentowane są spektakle o tematyce związane z bezpieczeństwem
i profilaktyką. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest „Zaloguj się do życia w realu”.

4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

5. Celem głównym Festiwalu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni
w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

6. Festiwal ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom
i patologiom społecznym, troskę o drugiego człowieka, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności i umiejętności dokonywania świadomych wyborów, własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

7. Festiwal jest propozycją realizacji profilaktyki w nowej konwencji, będącej wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa!


REGULAMIN