RZEŹBY, CERAMIKI, RĘKODZIEŁA, WITRAŻU

WYNIKI XI KONKURSU NA SZOPKĘ W MAŁEJ FORMIE RZEŹBIARSKIEJ

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY

 

XI
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 NA SZOPKĘ W MAŁEJ FORMIE RZEŹBIARSKIEJ

„MAŁA,
MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”.

KATOWICE  2011

 

 

 

W dniu 29.11.2011 r. Jury w składzie:

1. ZBIGNIEW KRZYWDZIAK – artysta plastyk – przewodniczący jury.

2. ADAM POCIECHA – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

3. TOMASZ WENKLAR – artysta rzeźbiarz – pedagog Zespołu Szkół Plastycznych Katowicach

Dokonało selekcji, przeglądu i oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs

„MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”.

Spośród 228 prac z 18  szkół i placówek wychowania pozaszkolnego nadesłanych na konkurs jury przyznało: 3 nagrody główne,

 31 nagród regulaminowych oraz  31 wyróżnień.

Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 35 prac.

 

PIERWSZA NAGRODA – MARCIN SITARZ  12 lat

Pałac
Młodzieży w Katowicach, nauczyciel Małgorzata Krzywdziak

DRUGA NAGRODA
– SONIA OKRĘGLICKA  11 lat

Pałac
Młodzieży w Katowicach, nauczyciel Barbara Studziżba

TRZECIA NAGRODA
– JAKUB WRONA  10 lat

Pałac
Młodzieży w Katowicach, nauczyciel Małgorzata Krzywdziak

 

 

Nagrody XI
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na Szopkę w Małej Formie Rzeźbiarskiej

„Mała,
Mniejsza i Najmniejsza”, Katowice 2011

lp Imię i nazwisko wiek nauczyciel placówka
1 Aleksandra Szlęk

(zestaw prac)17Grażyna BieniaszZSP
w Dąbrowie Górniczej2Małgorzata Więcławek16Urszula KaczmarczykZSP
w  Dąbrowie Górniczej3Piotr Rogóż18Urszula KaczmarczykZSP
w  Dąbrowie Górniczej4Ryszard Kurka16Małgorzata KrzywdziakPM w Katowicach5Agata Knapik7Małgorzata KrzywdziakPM w Katowicach6Krzysztof Donder9Małgorzata KrzywdziakPM w Katowicach7Miłosz Studziżba11Małgorzata KrzywdziakPM w Katowicach8Pola Gryczan6Barbara StudziżbaPM w Katowicach9Antoni Bemben9Barbara StudziżbaPM w Katowicach10Wiktor Jęczmiński8Barbara StudziżbaPM w Katowicach11Julia Kutz9Agnieszka
Borowska- KorekPM w Katowicach12Monika Gosiewska11Agnieszka
Borowska- KorekPM w Katowicach13Antek Góra9Agnieszka
Borowska- KorekPM w Katowicach14Natalia Gach11Beata BędkowskaPM w Katowicach15Marta Jakimko10Stanisław
KulmaczewskiSzk.
Podst nr 4  Bytom16Miłosz Pilch10Joanna KnapekPrac. Plast. Akcent17Marta Domańska14Joanna KnapekPrac. Plast. Akcent18Andrzej Majerczyk21Jadwiga GaikSOSzW w Będzinie19Tomasz Wójtowicz19Jadwiga GaikSOSzW w Będzinie20Andrzej Ludwig Sylwia Lich-PogodaZSZS nr 6 Katowice21Agata Jałosińska17Sylwia Lich-PogodaZSZS nr 6 Katowice22Krzysztof Peteja19Sylwia Lich-PogodaZSZS nr 6 Katowice23Tomasz Wach21Sylwia Lich-PogodaZSZS nr 6  Katowice24Sonia Nadziak19Sylwia Lich-PogodaZSZS nr 6 Katowice25Adam Ciok21Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice26Karolina Kałwak21Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice27Tomasz Kubiński19Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice28Sandra Knapik19Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice29Aleksandra Wożniak19Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice30Klaudia Rajda17Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice31Anna Tubacka20Barbara StudziżbaZSZS nr 6 Katowice

 

Wyróżnienia XI
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na Szopkę w Małej Formie Rzeźbiarskiej

„Mała,
Mniejsza i Najmniejsza”, Katowice 2011

lp Imię i nazwisko wiek nauczyciel placówka
1 Magdalena Kieszniewska 17 Urszula Kaczmarczyk ZSP Dąbrowa Górnicza
2 Martyna Piątek 18 Urszula Kaczmarczyk ZSP Dąbrowa Górnicza
3 Klara Sakwerda 6 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
4 Igor Salbert 4 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
5 Maja Marczak 10 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
6 Dominika Kokosińska 12 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
7 Igor Półkotycki 10 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
8 Agnieszka Góral 10 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
9 Ida Gryczan 8 Barbara Studziżba PM Katowice
10 Oliwia Bosowska 7 Barbara Studziżba PM Katowice
11 Karolina Bartczak 8 Barbara Studziżba PM Katowice
12 Zuzanna Parka 11 Barbara Studziżba PM Katowice
13 Kasia Młynarska 9 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
14 Weronika Lorenczyk 12 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
15 Olga Ucieklak 10 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
16 Zosia Matuszczyk 10 Beata Będkowska PM Katowice
17 Marta Skopp 10 Stanisław Kulmaczewski Szkoła Podst. Nr 4 Bytom
18 Karolina Smołczyk 8 Joanna Knapek Prac. Plastyczna Akcent
19 Kinga Wysocka 5 Joanna Knapek Przedszk.Niepubliczne Sezamkowo w Katowicach
20 Marta Cichoń Jadwiga Gaik S.O.S.W. w Będzinie
21 Michał Liszka 19 Sylwia Lich-Pogoda Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
22 Joanna Lewandowska Sylwia Lich-Pogoda Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
23 Agnieszka Bembenek Beata Będkowska -Salbert Z.S.S. nr 7 w Katowicach
24 Radosław Ławniczak Beata Będkowska-Salbert Z.S.S. nr 7 w Katowicach
25 Michał Hajkowski Anna Krasnodębska- Okręglicka Śl.Centr.Eduk.i Rehabilitacji Arteria  w Katowicach
26 Jan Polak Anna Krasnodębska- Okręglicka Śl.Centr.Eduk.i Rehabilitacji Arteria  w Katowicach
27 Maciej Wadycki Anna Krasnodębska- Okręglicka Śl.Centr.Eduk.i Rehabilitacji Arteria  w Katowicach
28 Angelika Reguła 11 Katarzyna Tasarz Szk. Podst. Nr 5 w Katowicach
29 Zuzia Kolanowska 4 Anna Donder Niepubliczne Przedszk. Miriada  w Bytomiu
30 Katarzyna Glogowska 15 Marzena Toczyłowska Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej
31 Krzysztof Broszczak 15 Andrzej Polok Zakład Poprawczy Gim. Nr 6 w Pszczynie

 

 

 

 

Kwalifikacje XI Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego na Szopkę w Małej Formie Rzeźbiarskiej

„Mała,
Mniejsza i Najmniejsza”, Katowice 2011

lp Imię i nazwisko wiek nauczyciel placówka
1 Aleksandra Szlęk 17 Urszula Kaczmarczyk ZSP
w Dąbrowie Górniczej
2 Agnieszka Góral 10 A.Borowska-Korek PM Katowice
3 Olga Salbert 9 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
4 Ania Górka 11 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
5 Paulina Pełka 9 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
6 Kajetan Bronisławski 10 Małgorzata Krzywdziak PM Katowice
7 Paulina Pytlak 14 Barbara Giezek STO Katowice
8 Iga Lampa 9 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
9 Zuzia Kozik 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
10 Julia Kopeć 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
11 Marta Białas 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
12 Agata Lorenczyk 9 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
13 Emilia Ryszka 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
14 Tomasz Wójtowicz 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
15 Nela Szyla 8 Agnieszka Borowska-Korek PM Katowice
16 Rafael Petridis 9 Barbara Studziżba PM Katowice
17 Marysia Smorczewska 9 Barbara Studziżba PM Katowice
18 Jaś Ogłódek 7 Beata Będkowska PM Katowice
19 Paulina Ozon 8 Beata Będkowska PM Katowice
20 Oskar Harbaszewski 7 Beata Będkowska PM Katowice
21 Natalia Matuszczyk 9 Beata Będkowska PM Katowice
22 Karol Tomaszewski 7 Beata Będkowska PM Katowice
23 Hanna Gach 7 Beata Będkowska PM Katowice
24 Kamil Kupczyk 10 Stanisław Kulmaczewski Szkoła Podst. Nr 4 Bytom
25 Katarzyna Czech Sylwia Lich-Pogoda Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
26 Marek Grychtoł Sylwia Lich-Pogoda Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
27 Sebastian Borowski Sylwia Lich-Pogoda Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
28 Grzegorz Bazan Barbara Studziżba Z.S.Z.S. nr 6 w Katowicach
29 Ewa Baluch Marzena Hoffmann-Franki Z.S.S. nr 10 w Katowicach
30 Weronika Gajda Marzena Hoffmann-Franki Z.S.S. nr 10 w Katowicach
31 Paulina Wingert 8 Katarzyna Tasarz SP nr 5 w Katowicach
32 Wiktoria Lindert 11 Beata Okrzesik-Biela SP nr 5 w Żywcu
33 Urszula Sibik 12 Beata Okrzesik-Biela SP nr 5 w Żywcu
34 Grzegorz Włoszczuk 13 Marzena Toczyłowska Gim. Nr 3 Ruda Śląska
35 Patrycja Nieszczęsny 17 Izabela Skrobak Z.Szk w Wodzisławiu Śl.

 

Nagrody Jury konkursu dla Grup Twórczych za instalacje w
szkle witrażowym:

 

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach – grupa
„Ekoludki”

Nauczyciel: Ilona Mazurek – Cichor

 

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Katowicach

grupa „Kangurki”
-  nauczyciele: Joanna Czechowska
i Ewa Domagała

grupa „Smerfy”  -  nauczyciele: Bożena Jakóbik i Iwona Syposz

 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki” w Katowicach

Nauczyciel: Lucyna Mazek

 

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Katowicach – grupa
„Odkrywcy”

Nauczyciele: Aleksandra Glaba i Beata Sztul

 

Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach  – kl.IIA

Nauczyciel: Beata Borek – Wojciechowska

 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Katowicach – kl.IIB

Nauczyciel: Magdalena Madej

XI WOJEWÓDZKI KONKURS NA SZOPKĘ W MAŁEJ FORMIE RZEŹBIARSKIEJ „MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator
Pałac Młodzieży w Katowicach
2. Cel Konkursu
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą europejską
· Ukazanie wartości rodzinnych jako jeden z aspektów wychowania przez sztukę
3. Technika
· Prace powinny być wykonane w materiale trwałym – wypalonej glinie ceramicznej, modelinie lub masie solnej
· Wymiar prac: prace przestrzenne do 10 cm wysokości
płaskorzeźby do wymiarów 10 x 10 cm
4. Warunki
· Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie. Prac zbiorowych prosimy nie przysyłać.
5. Uczestnictwo
· Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć pozaszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
· Osobną kategorię proponujemy dla uczniów gimnazjów i liceów plastycznych
6. Kategorie Konkursowe
· Dzieci przedszkolne
· Dzieci szkół podstawowych
· Młodzież szkół gimnazjalnych
· Młodzież szkół średnich
· Młodzież szkół artystycznych

7. Opis prac
Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z opisem pracy w.g. załączonego wzoru. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej prac.

8. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 28.11.2011r.
Na adres: Pałac Młodzieży w Katowicach
Pracownia rzeźby, ceramiki, rękodzieła i witrażu
ul. Mikołowska 26
40 – 066 Katowice
z dopiskiem: „Mała, Mniejsza i Najmniejsza”
9. Postanowienia Końcowe
· prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w transporcie nie będą brane pod uwagę
· Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
· Pałac Młodzieży w Katowicach zastrzega sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych
· Komisję oceniającą powołuje organizator konkursu

Podsumowanie Konkursu i wręczenie Nagród nastąpi w trakcie uroczystej
Wystawy Pokonkursowej.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu odrębnym pismem.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży w Katowicach
Telefon: 32 251 – 64 – 31
e-mail: mkrzywdziak@wp.pl

regulamin w doc