informacje dla rodziców i uczestników

Historia – informacja dla uczestników

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim zajęcia koła historycznego oraz repetytorium gimnazjalne i maturalne zostają odwołane. O nowym terminie rozpoczęcia zajęć
powiadomimy w osobnym komunikacie.

KOMUNIKAT Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach

Informujemy wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez merytoryczne
pracownie Pałacu Młodzieży, że wysokość opłat wnoszonych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie :
1. 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich
korzystających z czytelni i z wypożyczalni książek
2. 160,00 zł rocznie- dla uczestników zajęć jednego rodzaju
3. 160,00 zł semestralnie – dla uczestników zajęć z języków obcych, komputerowych
i grafiki komputerowej
4. Uczęszczający na zajęcia kilku (dwóch lub więcej ) rodzajów wnoszą opłatę na rzecz
Rady Rodziców wg następującej zasady :
a) 100 % obowiązującej stawki za pierwszy rodzaj zajęć
b) 50 % obowiązującej stawki za każdy kolejny rodzaj zajęć
5. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia tego samego bądź różnego rodzaju otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć
6. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach
7. Wniesienie opłaty w terminie do dnia 30.04.2018r. (termin ostateczny) upoważnia do otrzymania ze środków Rady Rodziców jednorazowego dofinansowania
do organizowanego przez Pałac Młodzieży dla uczestników zajęć w danym roku szkolnym wypoczynku zimowego lub letniego
8. Uczestnicy zajęć, którzy zapisują się po 1 stycznia 2018, a pragną skorzystać
z dofinansowania powinni opłacić składkę na rzecz Rady Rodziców w pełnej wysokości
9. W celu otrzymania dofinansowania składka musi być opłacona w całości przed dniem
rozpatrzenia podania o dofinansowanie
10. Dofinansowanie dotyczy tylko tych form wypoczynku (zimowego lub letniego), które
organizowane są przez Pałac Młodzieży
11. Termin składania zaopiniowanych przez kierowników pracowni wniosków uczestników zajęć o zwolnienie z opłacania składki upływa z dniem :
a) 30.11.2017r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia od 1 września 2017r.
b) 28.02.2018r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia po 1 stycznia 2018r.
12. Kierownicy wszystkich pracowni zobowiązani są do kontroli aktualnej ewidencji
uczestników zajęć. Ewidencja powinna uwzględniać opłacanie składek – do wglądu dla
księgowości Rady Rodziców w terminie do 30.11.2017.

Zajęcia z chemii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – rok szkolny 2017/2018

Spotkanie organizacyjne dla rodziców i opiekunów uczestników grupy KMO AToMy (klasy III – VI SP) odbędzie się we wtorek 12 września 2017 r. o godz. 17:00 w sali audiowizualnej (parter) Pałacu Młodzieży.

Na spotkanie zapraszamy rodziców i opiekunów wraz z dziećmi.

Uwaga!!!
Naszym uczestnikom, którzy obecnie będą się uczyć w VI klasie, a brali już udział w zajęciach KMO przez 2 lata lub więcej proponujemy udział w zajęciach z chemii i/lub fizyki dla klas VII SP.

Uczniowie klas VII SP oraz gimnazjum zapraszamy na pierwsze zajęcia grupy KMO GM w poniedziałek 11 września 2017 r. o godz 15:30-17:00 w sali 228 (II piętro)