informacje dla rodziców i uczestników

ARABESKA – zmiany w zajęciach

STWiB „ARABESKA”

INFORMACJE ODNOŚNIE ZMIAN W GRAFIKU I WYSTĘPÓW W MARCU:

16.03 – piątek 

gr A0 – zajęcia odbywają się w sali 203 wyjątkowo w godz 15:00-16:00

gr A4 – zajęcia odwołane (chętne uczennice maja możliwość uczestniczenia w tym dniu w zajęciach z klasyki od 18:50 u p. J. Chavez s. 203 lub o 19:00 na sali marmurowej zajęcia prowadzą p. B. Szweda i praktykantka M. Karpińska)
gr C i chętne osoby z A3 – 19:00 s. marmurowa – vogue

gr A3 – osoby tańczące na koncercie i biorące udział w próbie – 14:00 zbiórka na dworcu PKP i wyjazd do Pszczyny; powrót z Pszczyny o 21:07 (w Katowicach 21:46)

17.03 sobota

gr A3 i C (pełne składy) – zbiórka o 7:15 pod Pałacem Młodzieży na parkingu – wyjazd do Bielska; powrót ok 13:30-14:00

gr A3 (skład pomniejszony) – dojazd do Pszczyny we własnym zakresie na 17:30, koniec występu ok 19:20 – powrót we własnym zakresie

23.03 piątek

gr A3 – występ o 13:00 w Pałacu Młodzieży („Skyfall” oraz „trio x 2″); zajęcia w tym dniu odwołane

28.03 – środa

gr A4 i A3 – zajęcia odwołane

gr A3 i C – występ w Chorzowskim Centrum Kultury (ok 18:00 – 19:30) (dokładne miejsce i godziny zbiórki oraz występów podamy w przyszłym tygodniu)

29.03 i 30.03 Wielki Czwartek i Wielki Piątek - wszystkie grupy (A1, B, C, A0, A4, A5, A3, balet i step) – zajęcia odwołane

ŚLĄZACZEK, BAWINEK – zajęcia po przerwie.

„ŚLĄZACZEK”

po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynają się w dniu  08.01.2018r.

„BAWINEK” – gr. starsza

po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynają się w dniu  11.01.2018r.

„BAWINEK” – gr. młodsza

po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynają się w dniu  12.01.2018r.

KOMUNIKAT Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach

Informujemy wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez merytoryczne
pracownie Pałacu Młodzieży, że wysokość opłat wnoszonych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie :
1. 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich
korzystających z czytelni i z wypożyczalni książek
2. 160,00 zł rocznie- dla uczestników zajęć jednego rodzaju
3. 160,00 zł semestralnie – dla uczestników zajęć z języków obcych, komputerowych
i grafiki komputerowej
4. Uczęszczający na zajęcia kilku (dwóch lub więcej ) rodzajów wnoszą opłatę na rzecz
Rady Rodziców wg następującej zasady :
a) 100 % obowiązującej stawki za pierwszy rodzaj zajęć
b) 50 % obowiązującej stawki za każdy kolejny rodzaj zajęć
5. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia tego samego bądź różnego rodzaju otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć
6. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach
7. Wniesienie opłaty w terminie do dnia 30.04.2018r. (termin ostateczny) upoważnia do otrzymania ze środków Rady Rodziców jednorazowego dofinansowania
do organizowanego przez Pałac Młodzieży dla uczestników zajęć w danym roku szkolnym wypoczynku zimowego lub letniego
8. Uczestnicy zajęć, którzy zapisują się po 1 stycznia 2018, a pragną skorzystać
z dofinansowania powinni opłacić składkę na rzecz Rady Rodziców w pełnej wysokości
9. W celu otrzymania dofinansowania składka musi być opłacona w całości przed dniem
rozpatrzenia podania o dofinansowanie
10. Dofinansowanie dotyczy tylko tych form wypoczynku (zimowego lub letniego), które
organizowane są przez Pałac Młodzieży
11. Termin składania zaopiniowanych przez kierowników pracowni wniosków uczestników zajęć o zwolnienie z opłacania składki upływa z dniem :
a) 30.11.2017r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia od 1 września 2017r.
b) 28.02.2018r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia po 1 stycznia 2018r.
12. Kierownicy wszystkich pracowni zobowiązani są do kontroli aktualnej ewidencji
uczestników zajęć. Ewidencja powinna uwzględniać opłacanie składek – do wglądu dla
księgowości Rady Rodziców w terminie do 30.11.2017.