archiwum wystaw

Oso. Wystawa plakatu 18.05 – 17.06.2016 Foyer Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży

Wystawa plakatu wykładowców i doktorantów Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, Zakładu Projektowania Graficznego w Cieszynie:
prof. Aleksandra Ostrowskiego oraz jego doktorantów: Justyny Stefańczyk i Wojciecha Osuchowskiego.

Wernisaż wystawy: 18.05 godz. 16:30  Zapraszamy!

Aleksander Ostrowski

Absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filii
w Cieszynie. Dyplom zrealizował w 1988 roku w zakresie grafiki warsztatowej. W 1997 roku obronił
z wyróżnieniem doktorat z socjologii kultury na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W 2001 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zrealizował przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia w zakresie grafiki. Od 2014 roku jest profesorem sztuk pięknych.
Pracuje w macierzystej Uczelni od 1988 roku.

Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową, grafiką komputerową, fotografią, projektowaniem graficznym. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Wojciech Osuchowski

Projektant graficzny, art director, specjalista pre-press. Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom zrealizował pod kierunkiem
prof. Artura Starczewskiego w Katedrze Projektowania Graficznego, aneks z rysunku i działań interdyscyplinarnych w pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus. Obecnie doktorant na macierzystym wydziale. Pod kierunkiem prof. Aleksandra Ostrowskiego zajmuje się przede wszystkim plakatem, który traktuje jako sposób „wadzenia się” ze światem, osobisty komentarz tego co nas otacza. Tworząc plakaty wykorzystuje różne techniki i narzędzia, od tradycyjnych, wykonywanych ręcznie,
po cyfrowe. O plakacie mówi się czasem, że to dziecko romansu obrazu i słowa. Najważniejsza jest zatem idea. Prosty, syntetyczny komunikat wizualny bywa najskuteczniejszy do jej przekazania.

Ponadto uprawia grafikę, fotografię, multimedia, webdesign, projektuje znaki graficzne.
Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi w Boliwii, Czechach, Francji, Meksyku, Niemczech, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainie, USA.
Od 26 lat związany zawodowo z branżą reklamową i poligraficzną.

Justyna Stefańczyk

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Mariana Oslislo w 2000 roku. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe Erasmus w Utrecht School of the Arts w Holandii, na kierunku ilustracji. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, w Zakładzie Projektowania Graficznego.
Od 2000 roku zajmuje się pracą dydaktyczna w średnich i wyższych szkołach plastycznych,
za którą otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pełną oddania pracę
na rzecz szkolnictwa artystycznego.

Interesuję się szeroko rozumianym projektowaniem graficznym, a w szczególności: ilustracją, typografią, projektowaniem książek, plakatem oraz animacją. Uprawia grafikę warsztatową oraz malarstwo. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i zagranicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Brzoska. PŁYNNA TOŻSAMOŚĆ Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury 13.05 – 09.06.2016 Galeria Akwarela (parter)

17.05 godz. 14:00 – otwarcie wystawy i projekcja filmu dokumentalnego przybliżającego życie w papuaskiej Dolinie Baliem. Zapraszamy!

Na wystawie prezentowane będą dziecięce rysunki – plon projektu, jaki artysta realizował w trzech miejscach odległych geograficznie, ale charakteryzujących się zanikaniem kultur i tradycji.
- „Są to głównie rysunki przywiezione z Doliny Baliem w Zachodniej Papui, pustynnej części środkowego Omanu oraz rysunki dzieci z Górnego Śląska, będące odpowiedzią na pytania dotyczące przeszłości oraz wizji przyszłości. Praca z dziećmi była jednym z działań w badaniach naukowych pt. „Płynna tożsamość”, jakie prowadziłem i nadal prowadzę w ramach grantu otrzymanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu”.

Z miasta. Malarstwo Agaty Sobczyk 18.04 – 12.05.2016 Galeria Akwarela (parter)

Agata Sobczyk – Studia na wydziale grafiki ASP Kraków filia w Katowicach. Dyplom (2000) w pracowni prof. Mariana Oslislo i prof. Romana Nowotarskiego.

Artystka o swojej twórczości: „Fascynuje mnie pejzaż miejski, „jestem z miasta” i kocham miasto – tu czuję się jak ryba w wodzie. Ruch, gwar, pozorny chaos, ciągłe zmiany. Siedzę w samym środku
i obserwuję: budynki, ludzi, samochody, reklamy.. . To dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji. Próbuję uchwycić nastrój danej chwili, kolory, jakiś charakterystyczny przedmiot czy zdarzenie. Często moja opowieść o jakimś miejscu ma wiele wątków, a moje obrazy rozrastają się do poliptyków”.

Finisaż: 12.05 godz. 17:00. Zapraszamy!