Geografia

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

dla Szkolnych Klubów Europejskich

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla SKE działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i innych placówkach oświatowych. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież, które pragną wzbogacić swoją wiedzę o Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu jest Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

 

Główne nagrody w postaci wycieczek do Parlamentu Europejskiego

zostały ufundowane przez

posłów do Parlamentu Europejskiego

 prof. Adama Gierka i Marka Plurę

 

Wśród wielu sponsorów, każdego roku nagrody fundują –  Wydawnictwo National Georgaphic Polska oraz Urząd Miasta Katowice.   

Patronat honorowy objął Punkt informacyjny EUROPE DIRECT w Katowicach.

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej.

 

Tematyka Konkursu:

 1. Geneza Unii Europejskiej,
 2. Struktura organizacyjna UE,
 3. Swobody unijne,
 4. Symbole UE,
 5. Ogólna wiedza geograficzna, historyczna i kulturowa na temat krajów członkowskich.

Bibliografia:

 1. Leonard D. „Przewodnik po Unii Europejskiej”,
 2. Barczykowska A. „Unia Europejska – pytania i odpowiedzi”,

Publicat S.A. Poznań 2003 r.

 1. Budge I. „Polityka nowej Europy”, Książka i Wiedza,

Warszawa 1999 r.

 1. Geografia Unii Europejskiej red. Nauk. Jerzy Makowski, Warszawa, PWN 2008 r.
 2. Konopka H. „Edukacja europejska” Graf – Punkt, Warszawa 2000 r.
 3. Popiuk Rysińska I. „Unia Europejska: geneza, kształt i konsekwencje integracji”, WSiP, Warszawa 1998 r.
 4. Parlament Europejski: vademecum dla młodzieży ze Śląska, Cieszyn SWIG „Delta Partner”, 2006 r.
 5. Wojciechowski Jerzy Andrzej „Instytucje i porządek prawny Wspólnot europejskich, Warszawa „Infor” 1996 r.
 6. Prasa codzienna, audycje radiowe i telewizyjne oraz Internet,
 7. 10.  Podręczniki do nauczania geografii i historii w gimnazjum i szkole średniej.

Uwaga: wymienione pozycje książkowe znajdują się również w bibliotece Pałacu Młodzieży.

 

         Forma Konkursu: 

          Eliminacje odbędą się w 20 lutego 2015r. w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach i będą miały  formę pisemnego testu dla każdej grupy wiekowej.  Czas na napisanie testu dla każdej grupy to 50 minut.

Szkoły podstawowe piszą test od godziny 10.00, gimnazja od godziny 11.00, a szkoły ponadgimnazjalne i pozostałe placówki od godziny 12.00.

Finał czyli uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień planowany jest na

6  marca 2015 r. w tym samym miejscu o godzinie 12.00.

Założenia organizacyjne:

 

-                     uczestnikami Konkursu mogą być  członkowie Klubów Europejskich działających przy wszystkich typach szkół i placówek oświatowych,

-                     jeden Klub reprezentowany może być przez jedną lub dwie dwuosobowe drużyny, które wypełniają jeden arkusz testowy,

-                     uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 1 – uczniowie szkół podstawowych, 2 – gimnazjaliści,  3 – młodzież szkół  ponadgimnazjalnych,

-                     każda grupa będzie pisała test o innej godzinie,

 

-                     zgłoszenia do udziału w Konkursie powinny być przesłane w terminie do 20 stycznia 2015 r. koniecznie z dopiskiem „Wojewódzki Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla SKE” w formie e-maila na adres: alinawilinska@wp.pl  lub listownie na adres:

                          Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40 – 066 Katowice,

                       Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej

-                     w zgłoszeniu należy podać koniecznie następujące informacje: czytelnie imiona i nazwiska oraz wiek członków drużyny, nazwisko i tytuł naukowy opiekuna SKE, adres szkoły z kodem, numerem telefonu i adresem e-mailowym, (w zał.1 wzór zgłoszenia)

-                     na eliminacje drużyny przyjeżdżają z opiekunem na własny koszt,

-                     trzy najlepsze drużyny, które w każdej grupie wiekowej zostaną laureatami Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody,

-                     SKE biorące udział w eliminacjach otrzymają pamiątkowe dyplomy,

-                     konkurs jest bezpłatny, udział w konkursie jest dobrowolny,

-                     arkusze konkursowe nie są udostępniane,

-                     wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Pałacu Młodzieży,

-                     nagroda w postaci wyjazdu do Europerlamentu dotyczy tylko gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

UWAGA! Do zgłoszenia uczestników należy koniecznie dołączyć dokumenty dot. zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. (wzór zał. nr 2)

 

Kontakt w sprawie organizacji i przebiegu Konkursu:

mgr Alina Wilińska – Pracownia Edukacji Czytelniczej,

Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży

w Katowicach, ul. Mikołowska 26,

40-066 Katowice, tel. 32 2616 431

e-mail: alinawilinska@wp.pl

 

ORGANIZATORZY    KONKURSU

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zajęcia z geografii

ZAJĘCIA
GEOGRAFII

-        zapraszamy przyszłych maturzystów na zajęcia prowadzone przez egzaminatora geografii,

     zajęcia odbywają się w: poniedziałki od 16.00 lub czwartki od 17.00

- masz problemy z nauką geografii? Przyjdź – pomożemy ci je rozwiązać,

- chcesz przygotować się do konkursu z geografii? Zapraszamy !

- proponujemy zajęcia dla grup w ramach cyklu

MŁODY PODRÓŻNIK

-        dodatkowo zajęcia prowadzone są poprzez  internetową platformę

e-learningową Pałacu Młodzieży w Katowicach

Informacja i zapisy: Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej PM, Katowice, ul. Mikołowska 26

sala 242, II piętro lub sala 111, I piętro

 

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebook’u