Edukacja regionalna i europejska

Zajęcia z geografii

Finał XIII Konkursu o Unii Europejskiej – wręczenie nagród

XII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ dla Szkolnych Klubów Europejskich

WYNIKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla SKE” działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież, które pragną wzbogacić swoją wiedzę o Unii Europejskiej.
Organizatorem Konkursu jest Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Główne nagrody w postaci wycieczek do Brukseli
zostały ufundowane przez
posłów do Parlamentu Europejskiego
Bogdana Marcinkiewicza i prof. Jerzego Buzka

Wśród wielu sponsorów, każdego roku nagrody funduje Wydawnictwo National Georgaphic Polska.
Patronat honorowy objął Punkt informacyjny EUROPE DIRECT w Katowicach.

REGULAMIN