AKTUALNOŚCI

XVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ dla Szkolnych Klubów Europejskich

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI „ Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla SKE” wszystkie dzieci i młodzież, które pragną wzbogacić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej.
Organizatorem Konkursu jest Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Zgłoszenia do 22 stycznia 2018

Patronat nad Konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego Dr Jan Olbrycht
szczegóły

Specjalny numer Gazety ReAkcja.

Specjalny numer Gazety ReAkcja.
Z najlepszymi życzeniami na Nowy 2018 Rok, zachęcamy do lektury naszego numeru świąteczno-noworocznego. Oprócz okolicznościowych ciekawostek, polecamy tekst o wystawie w Galerii Akwarela.
[Read more...]

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego!

Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Co roku Komisja Europejska mając świadomość konieczności zwrócenia publicznej uwagi na daną problematykę, decyduje o wyborze tematyki, która będzie przyświecała działaniom organizacji europejskich oraz instytucji krajów członkowskich nadając ton społecznej debacie. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego oraz rządów, a także zachęcenie do rozpoczęcia dialogu i ogólnokrajowych debat rozwijających dane zagadnienie.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez rewitalizację zaniedbanych obszarów, poprzez wzbudzanie potrzeby pracy i chęci podtrzymywania wspólnoty. Europejskie dziedzictwo kulturowe pozwala także wyjść poza obszar danego państwa czy regionu. Podróżując po Europie ludzie mają szansę poznania innej kultury, historii oraz dziedzictwa danego obszaru.

Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

- zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego,
- zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości,
- wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
Europejski Rok Dziedzictwa będzie:
- promować dziedzictwo kulturowe jako niezbędny składnik różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,
- podkreślać znaczenie konserwacji i dbałości o dziedzictwo i zwiększenie dostępu do niego większej liczby odbiorców,
- promować znaczenie dziedzictwa kulturowego dla gospodarki,
- promować dziedzictwo kulturowe jako ważny element w relacjach pomiędzy UE a krajami trzecimi.
Źródło: http://kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/#