admin

KOMUNIKAT Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach

Informujemy wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez merytoryczne
pracownie Pałacu Młodzieży, że wysokość opłat wnoszonych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie :
1. 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich
korzystających z czytelni i z wypożyczalni książek
2. 160,00 zł rocznie- dla uczestników zajęć jednego rodzaju
3. 160,00 zł semestralnie – dla uczestników zajęć z języków obcych, komputerowych
i grafiki komputerowej
4. Uczęszczający na zajęcia kilku (dwóch lub więcej ) rodzajów wnoszą opłatę na rzecz
Rady Rodziców wg następującej zasady :
a) 100 % obowiązującej stawki za pierwszy rodzaj zajęć
b) 50 % obowiązującej stawki za każdy kolejny rodzaj zajęć
5. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia tego samego bądź różnego rodzaju otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć
6. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach
7. Wniesienie opłaty w terminie do dnia 30.04.2018r. (termin ostateczny) upoważnia do otrzymania ze środków Rady Rodziców jednorazowego dofinansowania
do organizowanego przez Pałac Młodzieży dla uczestników zajęć w danym roku szkolnym wypoczynku zimowego lub letniego
8. Uczestnicy zajęć, którzy zapisują się po 1 stycznia 2018, a pragną skorzystać
z dofinansowania powinni opłacić składkę na rzecz Rady Rodziców w pełnej wysokości
9. W celu otrzymania dofinansowania składka musi być opłacona w całości przed dniem
rozpatrzenia podania o dofinansowanie
10. Dofinansowanie dotyczy tylko tych form wypoczynku (zimowego lub letniego), które
organizowane są przez Pałac Młodzieży
11. Termin składania zaopiniowanych przez kierowników pracowni wniosków uczestników zajęć o zwolnienie z opłacania składki upływa z dniem :
a) 30.11.2017r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia od 1 września 2017r.
b) 28.02.2018r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia po 1 stycznia 2018r.
12. Kierownicy wszystkich pracowni zobowiązani są do kontroli aktualnej ewidencji
uczestników zajęć. Ewidencja powinna uwzględniać opłacanie składek – do wglądu dla
księgowości Rady Rodziców w terminie do 30.11.2017.

TANIEC – grafik zajęć na rok szkolny 2017/2018

POBIERZ GRAFIK

Pałac Młodzieży zaprasza we wrześniu:

22.09.2017, godz. 17.30, spektakl taneczny „Kolory miłości”, spektakl w wykonaniu zespołów Pałacu Młodzieży w Katowicach,
Miejsce: Sala Teatralna Pałacu Młodzieży w Katowicach

„/A wszyscy znajdziemy radość w tej samej miłości. Gdzie zaś miłość, tam pokój; i gdzie pokora, tam miłość…” /Św. Augustyn.

Każdy pragnie otaczać się tym, co kocha i robić to, co miłuje całym swoim sercem. Sposobów postrzegania miłości jest wiele, wypełnia ona prawie każdy aspekt naszego życia.

Spektakl taneczny przedstawia różnorodne formy miłości, które składają się na naszą codzienność: miłość do Boga, do drugiego człowieka, ale także zamiłowanie do pieniędzy czy pasji. Jak ową miłość rozumieją dzieci, młodzież i dorośli dowiedzieć się będzie można już 22.09.2017 o godz. 17.30 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach – opowieść snuć będą podopieczni Studia Tańca Nowoczesnego i Baletu „Arabeska”.

Reżyseria i choreografia: Aneta Powerska-Didkowska, Iwona Tchórzewska, Jolanta Chavez
Reżyseria światła: Paweł Kaprzyk
Współpraca: Pracownia Medialna Pałacu Młodzieży w Katowicach

WSTĘP za okazaniem bezpłatnej wejściówki – wejściówki dostępne w Informacji Pałacu Młodzieży (parter, pokój nr 6):
tel.: (32) 2516-433, e-mail: pm@pm.katowice.pl

Kolory miłości

26.09.2017, godz. 19.00, koncert Stare Dobre Małżeństwo, bilety: 55-60 zł – www.kupbilecik.pl
Miejsce: Sala Teatralna Pałacu Młodzieży w Katowicach