PR Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele

Katarzyna Markiewicz – Jarocka

kierownik pracowni  

rysunek i malarstwo z wyobraźni i obserwacji

dla przedszkolaków (od 5 lat)

dla uczniów szkoły podstawowej


uczestnictwo w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

warsztaty artystyczne, plenery (organizacja i prowadzenie)

 

Lesław Molenda

 Lesław Molenda

rysunek i malarstwo dla młodzieży starszej (od gimnazjum po maturę)

grafika warsztatowa dla młodzieży starszej

uczestnictwo w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

               
 

 

 

 

                      Joanna Lubowska – Dziewierska

rysunek i malarstwo z wyobraźni i obserwacji (dzieci 5-13 lat)

plastyka dla najmłodszych (techniki różne)

arteterapia dla najmłodszych

zajęcia plenerowe

zwiedzanie wystaw w galeriach Pałacu Młodzieży

akcje plastyczne ,warsztaty uczestnictwo w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

 

 

Agnieszka Zając - Wnukowska

   Agnieszka Zając – Wnukowska

rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży od 7 – 20 lat:

studium postaci rysunkowe i malarskie

rysunek i obraz martwej natury

kompozycja na zadany temat

grafika komputerowa dla dzieci od 7 lat

 

 

 

Radosław Kędzior

    Radosław Kędzior

grafika i animacja komputerowa – zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej

Ćwiczenia towarzyszące nauce:

tworzenie własnego znaku graficznego – logo

edycja i formatowanie tekstu

- projektowanie okładki ulubionej książki lub płyty

- tworzenie grafiki na podstawie zdjęcia lub skanu

- projektowanie kalendarza, ulotki reklamowej i małej publikacji

- animacja obiektów trójwymiarowych i rastrowych

- tworzenie komiksów (KMX – Klub Komiksu Extremalnego)

Magdalena Sołtysik

Magdalena Sołtysik

papieroplastyka – sztuka składania papieru – origami

 

 

 

 

 

 

Karolina Sznura
- podstawy kompozycji i projektowania (kompozycja abstrakcyjna oraz rysunek studyjny)
- techniki graficzne: monotypia, kolograf, tektoryt, sucha igła, linoryt
- techniki mieszane
- ekodizajn – wtórne wykorzystanie przedmiotów w kompozycjach plastycznych oraz tworzeniu eko- gadżetów

Uczestnicy poznają drogę od pomysłu do wykonania projektu, matrycy i fianlnie – odbitki.
Drukowanie na papierze oraz materiałach (w tym nauka wykonania wzorów na koszulki czy torby).
Zajęcia stałe dla dzieci młodszych oraz młodzieży oraz warsztaty artystyczne o charakterze okazjonalnym.