PR O pracowni

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Grafiki

Nasze propozycje:
- Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży (od 5 - 25 r.ż.) - z wyobraźni
i obserwacji
- Plastyka dla najmłodszych (od lat 5-ciu) - techniki różne
- Grafika warsztatowa dla dzieci i młodzieży
- Grafika komputerowa dla dzieci i młodzieży
- Tworzenie komiksów - Klub Komiksu Ekstremalnego
- Animacja komputerowa
- Papieroplastyka
- Uczestnictwo w wernisażach w galeriach Pałacu Młodzieży
- Udział w wystawach uczestników Pracowni w pałacowych galeriach
- Plenerowe warsztaty plastyczne
- Zajęcia otwarte w czasie Akcji Zima i Akcji "Lato w mieście"

Ponadto jesteśmy laureatami licznych konkursów plastycznych o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym*
Co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej
"Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna"

Od 2006 roku tworzymy Kolekcję Sztuki Dziecka, stanowiącą zbiór
dziecięcych prac plastycznych o najwyższym poziomie artystycznym,
wyselekcjonowanych przez specjalnie powołaną Radę Artystyczną. Honorowy
Patronat nad Kolekcją sprawuje prof. Roman Kalarus.