PR O pracowni

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Grafiki

Nasze propozycje:
- Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży (od 5 - 25 r.ż.) - z wyobraźni
i obserwacji
- Plastyka dla najmłodszych (od lat 5-ciu)
- Muzyką Malowane (od lat 5-ciu)
- Techniki mieszane (od lat 6-ciu)
- Techniki graficzne (od lat 6-ciu)
- Kompozycje plastyczne (dla dzieci i młodzieży)
- Grafika warsztatowa dla dzieci i młodzieży
- Grafika komputerowa
- Tworzenie komiksów - Klub Komiksu
- Animacja komputerowa
- Papieroplastyka
- Uczestnictwo w wernisażach w galeriach Pałacu Młodzieży
- Udział w wystawach uczestników Pracowni w pałacowych galeriach
- Plenerowe warsztaty plastyczne
- Zajęcia otwarte w czasie Akcji Zima i Akcji "Lato w mieście"

Nasi uczestnicy są laureatami licznych konkursów plastycznych o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym*
Co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej
"Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna"

Od 2006 roku tworzymy Kolekcję Sztuki Dziecka, stanowiącą zbiór
dziecięcych prac plastycznych o najwyższym poziomie artystycznym,
wyselekcjonowanych przez specjalnie powołaną Radę Artystyczną. Honorowy
Patronat nad Kolekcją sprawuje obecnie prof. Roman Kalarus.