Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Zapraszamy na zajęcia dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat.

Zajęcia są dostosowane dla wieku uczestników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Szczegóły u prowadzących zajęcia.