Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

Odwołanie zajęć dla maturzystów z języka polskiego

Zajęcia z języka polskiego dla maturzystów w dniach: 25 stycznia, 30 stycznia (zajęcia w ramach Akcji Zima) i 31 stycznia (zajęcia w ramach Akcji Zima) są odwołane.

UWAGA MATURZYŚCI !!!!! JĘZYK POLSKI

PRACOWNIA LINGWISTYCZNA

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PISEMNEJ I USTNEJ MATURY

Z JĘZYKA POLSKIEGO ( POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)

W PROGRAMIE ZAJĘĆ:

Syntetyczne powtórzenie materiału literackiego

Powtórzenie wiadomości z nauki o języku

Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych

Kształcenie umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej

Konsultacje do matury ustnej

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU, W MAŁYCH GRUPACH

NABÓR TRWA

KARTY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY PAŁACU MŁODZIEŻY LUB BEZPOŚREDNIO W INFORMACJI PAŁACU MŁODZIEŻY.( sala nr 6, parter)

WYPEŁNIONE KARTY PROSIMY ZOSTAWIAĆ W SEKRETARIACIE PAŁACU MŁODZIEŻY (sala 122, I piętro) LUB W SALI nr 6 ( parter)

mail.: jpolski@pm.katowice.pl

tel. 512-665-173

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: ulotka