TI Nauczyciele

http://www.teatralno-impresaryjna.katowice.pl

NASI NAUCZYCIELE

mgr  Jarosław  Majewski

Kierownik  Pracowni  Teatralno-Impresaryjnej

Szkoła Podstawowa nr 10,  Katowice, ul. Stawowa 5

tel.  32 25-18-593

e-mail:  pm.impresariat@gmail.com

—————————————————————————————————————

mgr  Iwona  WOŹNIAK

reżyser, teatrolog, pedagog i animator kultury

Teatr STK

—————————————————————————————————————

mgr  Maciej  DZIACZKO

reżyser, instruktor teatralny, aktor oraz arteterapeuta

—————————————————————————————————————

mgr  Olga  CHRZAN

 pedagog wokalu, instruktor teatralny, reżyser

—————————————————————————————————————