PRz Aktualności

„Mała, Mniejsza i Najmniejsza” – protokół

Protokół z Posiedzenia Jury Xiii Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
Na Szopkę W Małej Formie Rzeźbiarskiej
Katowice 2013 r.

W dniu 02.12.2013 r. Jury w składzie:
1. ZBIGNIEW KRZYWDZIAK – artysta plastyk – przewodniczący jury.
2. ADAM POCIECHA – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
3. TOMASZ WENKLAR – artysta rzeźbiarz – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dokonało przeglądu i oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs
„MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA” 2013
Spośród 160 prac nadesłanych na konkurs z 12 szkół i placówek wychowania pozaszkolnego,
jury postanowiło przyznać 13 nagród regulaminowych oraz 16 wyróżnień.
Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 47 prac.

protokół – szczegóły

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS NA SZOPKĘ W MAŁEJ FORMIE RZEŹBIARSKIEJ ,,MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”

 

Znakiem plastycznym rodzinnego, kameralnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia jest szopka – mała forma rzeźbiarska, którą można postawić na stole wigilijnym lub pod choinką.

Wykorzystując naturalną potrzebę dzieci do formowania w plastycznych materiałach chcemy uzyskać oryginalne formy przestrzenne nawiązujące do ikonografii Świętej Rodziny.

 

 
REGULAMIN  KONKURSU
1.      Organizator

Pałac  Młodzieży  w  Katowicach

2.      Cel  Konkursu

 • Rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  inspirowanej  kulturą  europejską
 • Ukazanie  wartości  rodzinnych  jako  jeden  z  aspektów  wychowania  przez  sztukę

3.      Technika

 • Prace  powinny  być  wykonane  w  materiale  trwałym  -  wypalonej  glinie  ceramicznej,  modelinie  lub  masie  solnej
 • Wymiar  prac:  prace  przestrzenne  do  10 cm  wysokości

płaskorzeźby  do  wymiarów  10 x 10 cm

 4.  Warunki

 • Prace  mogą  być  wykonywane  tylko  indywidualnie.  Prac  zbiorowych  prosimy  nie  przysyłać.

5.  Uczestnictwo

 • Konkurs  jest  kierowany  do  uczestników  zajęć  pozaszkolnych  oraz  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i  szkół  średnich
 • Osobną  kategorię  proponujemy  dla  uczniów   gimnazjów  i  liceów   plastycznych

6.  Kategorie  Konkursowe

 • Dzieci przedszkolne
 • Dzieci  szkół  podstawowych
 • Młodzież  szkół  gimnazjalnych
 • Młodzież  szkół  średnich
 • Młodzież  szkół  artystycznych

 

7.   Opis  prac

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z opisem pracy w.g. załączonego wzoru. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej prac.

8.  Termin  i  miejsce  nadsyłania  prac

Prace  wykonane  zgodnie  z  wymogami  regulaminu  należy  przekazać  lub  przesłać

w  opakowaniu  zapewniającym  bezpieczne  dotarcie  przesyłki  do  dnia  30.11.2013r.

Na  adres:  Pałac  Młodzieży  w  Katowicach

Pracownia rzeźby, ceramiki,  rękodzieła i witrażu

                   ul.  Mikołowska  26

                   40  -  066   Katowice

z  dopiskiem:  „Mała,  Mniejsza  i  Najmniejsza”

9.  Postanowienia  Końcowe

 • prace  niezgodne  z  regulaminem,  zniszczone  w  transporcie  nie  będą  brane  pod  uwagę
 • Prace  nadesłane  na  konkurs  nie  podlegają  zwrotowi
 • Pałac  Młodzieży  w  Katowicach  zastrzega  sobie  prawo  publikowania

i  reprodukowania  prac  konkursowych

 • Komisję  oceniającą  powołuje  organizator  konkursu

 

Podsumowanie  Konkursu  i  wręczenie  Nagrody  Dyrektora  Pałacu  Młodzieży  w  Katowicach  nastąpi  w  trakcie  uroczystej  Wystawy  Pokonkursowej.

Laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  Konkursu  odrębnym  pismem.

Dodatkowe  informacje  o  konkursie  można  uzyskać  w  Pałacu  Młodzieży  w  Katowicach

Telefon:  32 2516 433

e-mail: ceramika.pm@gmail.com

   

Wernisaż wystawy pokonkursowej ,,MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”