biblioteka1

Godziny pracy wypożyczalni i czytelni w okresie ferii zimowych

Pracownia Edukacji Czytelniczej w pierwszym tygodniu ferii zimowych zaprasza do korzystania z czytelni, telecentrum i wypożyczalni książek w godzinach: 9.00 – 13.00.

W drugim tygodniu ferii – nieczynne.

Konkurs w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Europejska ogłosiła konkurs, w którym zaprasza do dzielenia się zdjęciami przedstawiającymi tradycje świąteczne i noworoczne poszczególnych europejskich regionów.
Fotografie mogą przedstawiać świąteczne potrawy, zwyczaje kultywowane w waszych domach albo charakterystyczne dla regionów, z których pochodzicie krajobrazy w zimowej odsłonie. Ale tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Dziedzictwo kulturowe to przecież znacznie szersze pojęcie!

Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić fotografię na Instagramie (pamiętając o publicznych ustawieniach posta), opatrzyć ją hasztagiem #EuropeForCulture oraz otagować w niej Komisję Europejską (@europeancommission). Post musi również zawierać informację o tym, co jest na zdjęciu oraz co sprawiło, że autor zdecydował się przedstawić właśnie ten emelent tradycji.

W konkursie wezmą udział posty opublikowane najpóźniej 15 stycznia 2018.

Więcej informacji o konkursie na stronie Eurodesk Polska: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/europeforculture-konkurs-instagramowy%20

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego!

Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Co roku Komisja Europejska mając świadomość konieczności zwrócenia publicznej uwagi na daną problematykę, decyduje o wyborze tematyki, która będzie przyświecała działaniom organizacji europejskich oraz instytucji krajów członkowskich nadając ton społecznej debacie. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego oraz rządów, a także zachęcenie do rozpoczęcia dialogu i ogólnokrajowych debat rozwijających dane zagadnienie.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez rewitalizację zaniedbanych obszarów, poprzez wzbudzanie potrzeby pracy i chęci podtrzymywania wspólnoty. Europejskie dziedzictwo kulturowe pozwala także wyjść poza obszar danego państwa czy regionu. Podróżując po Europie ludzie mają szansę poznania innej kultury, historii oraz dziedzictwa danego obszaru.

Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

- zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego,
- zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości,
- wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
Europejski Rok Dziedzictwa będzie:
- promować dziedzictwo kulturowe jako niezbędny składnik różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,
- podkreślać znaczenie konserwacji i dbałości o dziedzictwo i zwiększenie dostępu do niego większej liczby odbiorców,
- promować znaczenie dziedzictwa kulturowego dla gospodarki,
- promować dziedzictwo kulturowe jako ważny element w relacjach pomiędzy UE a krajami trzecimi.
Źródło: http://kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/#