admin

XI WOJEWÓDZKI KONKURS NA SZOPKĘ W MAŁEJ FORMIE RZEŹBIARSKIEJ „MAŁA, MNIEJSZA I NAJMNIEJSZA”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator
Pałac Młodzieży w Katowicach
2. Cel Konkursu
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą europejską
· Ukazanie wartości rodzinnych jako jeden z aspektów wychowania przez sztukę
3. Technika
· Prace powinny być wykonane w materiale trwałym – wypalonej glinie ceramicznej, modelinie lub masie solnej
· Wymiar prac: prace przestrzenne do 10 cm wysokości
płaskorzeźby do wymiarów 10 x 10 cm
4. Warunki
· Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie. Prac zbiorowych prosimy nie przysyłać.
5. Uczestnictwo
· Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć pozaszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
· Osobną kategorię proponujemy dla uczniów gimnazjów i liceów plastycznych
6. Kategorie Konkursowe
· Dzieci przedszkolne
· Dzieci szkół podstawowych
· Młodzież szkół gimnazjalnych
· Młodzież szkół średnich
· Młodzież szkół artystycznych

7. Opis prac
Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z opisem pracy w.g. załączonego wzoru. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej prac.

8. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 28.11.2011r.
Na adres: Pałac Młodzieży w Katowicach
Pracownia rzeźby, ceramiki, rękodzieła i witrażu
ul. Mikołowska 26
40 – 066 Katowice
z dopiskiem: „Mała, Mniejsza i Najmniejsza”
9. Postanowienia Końcowe
· prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w transporcie nie będą brane pod uwagę
· Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
· Pałac Młodzieży w Katowicach zastrzega sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych
· Komisję oceniającą powołuje organizator konkursu

Podsumowanie Konkursu i wręczenie Nagród nastąpi w trakcie uroczystej
Wystawy Pokonkursowej.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu odrębnym pismem.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży w Katowicach
Telefon: 32 251 – 64 – 31
e-mail: mkrzywdziak@wp.pl

regulamin w doc

Warsztaty plastyczne „Muzyką malowane” w Cogitaturze oraz wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Najpiękniejsza Jest Moja Ojczyzna” – 10 listopada 2011r.