admin

Spotkanie z cyklu „Pedagogika serca” pod hasłem „Serce dla Południa” -15 listopada 2011r.

foto: Grzegorz Adamek

„Pałac Pokoleń” – wystawa jubileuszowa

60-lat Pałacu Młodzieży w Katowicach,
Wystawa czynna od 02.12.2011
ul. Gliwicka 9a

Kolekcja Sztuki Dziecka

Wystawa czynna od 02 12.2011
Hotel Qubus ul. Uniwersytecka 13, parter