admin

WYNIKI XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA” 2017

KOMUNIKAT Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach

Informujemy wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez merytoryczne
pracownie Pałacu Młodzieży, że wysokość opłat wnoszonych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie :
1. 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich
korzystających z czytelni i z wypożyczalni książek
2. 160,00 zł rocznie- dla uczestników zajęć jednego rodzaju
3. 160,00 zł semestralnie – dla uczestników zajęć z języków obcych, komputerowych
i grafiki komputerowej
4. Uczęszczający na zajęcia kilku (dwóch lub więcej ) rodzajów wnoszą opłatę na rzecz
Rady Rodziców wg następującej zasady :
a) 100 % obowiązującej stawki za pierwszy rodzaj zajęć
b) 50 % obowiązującej stawki za każdy kolejny rodzaj zajęć
5. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia tego samego bądź różnego rodzaju otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć
6. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach
7. Wniesienie opłaty w terminie do dnia 30.04.2018r. (termin ostateczny) upoważnia do otrzymania ze środków Rady Rodziców jednorazowego dofinansowania
do organizowanego przez Pałac Młodzieży dla uczestników zajęć w danym roku szkolnym wypoczynku zimowego lub letniego
8. Uczestnicy zajęć, którzy zapisują się po 1 stycznia 2018, a pragną skorzystać
z dofinansowania powinni opłacić składkę na rzecz Rady Rodziców w pełnej wysokości
9. W celu otrzymania dofinansowania składka musi być opłacona w całości przed dniem
rozpatrzenia podania o dofinansowanie
10. Dofinansowanie dotyczy tylko tych form wypoczynku (zimowego lub letniego), które
organizowane są przez Pałac Młodzieży
11. Termin składania zaopiniowanych przez kierowników pracowni wniosków uczestników zajęć o zwolnienie z opłacania składki upływa z dniem :
a) 30.11.2017r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia od 1 września 2017r.
b) 28.02.2018r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia po 1 stycznia 2018r.
12. Kierownicy wszystkich pracowni zobowiązani są do kontroli aktualnej ewidencji
uczestników zajęć. Ewidencja powinna uwzględniać opłacanie składek – do wglądu dla
księgowości Rady Rodziców w terminie do 30.11.2017.

REGULAMIN:

XVI   ŻEGLARSKIE   MISTRZOSTWA

PAŁACU MŁODZIEŻY  w KATOWICACH

MATCH RACING w klasie „ OMEGA „

30.09.2017 JEZIORO ŻYWIECKIE

 1. CELEM REGAT JEST POPULARYZACJA ŻEGLARSTWA.

 2. REGATY (MATCH RACING) ZOSTANĄ ROZEGRANE W KLASIE „ OMEGA „

 3. ORGANIZATOREM REGAT JEST PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH  A GOSPODARZEM REGAT STOWARZYSZENIE – KLUB SPORTOWEGO REAGOWANIA „POWER SPORT” PRACOWNI ŻEGLARSTWA, NARCIARSTWA…

 4. TERMIN REGAT 30.09.2017 R.

 5. MIEJSCE REGAT – JEZIORO ŻYWIECKIE.

 6. REGATY ZOSTANĄ ROZEGRANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ŻEGLUGI, KTÓRĄ OTRZYMAJĄ STERNICY.

 7. ZAPISY ZAŁÓG W SKŁADZIE 3-5 OSÓB PROWADZI PRACOWNIA ŻEGLARSTWA, NARCIARSTWA…PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH DO 15.09.2017

 8. ODPRAWA STERNIKÓW W OŚRODKU „NEPTUN” GODZ. 11.30 -30.09.2017R. GOTOWOŚĆ DO PIERWSZEGO WYŚCIGU O GODZ. 11.45.

 9. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE WYŚCIGÓW O GODZ 16.00.

 10. WPISOWYM REGAT DLA ZAŁOGI JEST KOSZT „OMEGI”. ZAŁOGI SĄ ZOBOWIĄZANE DO UBEZPIECZENIA SIĘ.

 11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD GODZ. 17.00.

O ZWYCIĘSTWIE I KOLEJNYCH MIEJSCACH W REGATACH DECYDUJE KOMISJA SĘDZIOWSKA ZGODNIE Z NSTRUKCJĄ ŻEGLUGI, AKTUALNI UCZESTNICY PAŁACU MŁODZIEŻY WALCZĄ O TYTUŁ „ŻEGLARSKIEGO MISTRZA PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH”,
WSZYSTKIE ZAŁOGI WALCZĄ O TYTUŁ „ŻEGLARSKIEGO MISTRZA III POKOLEŃ PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

Komandorem regat jest Bogdan Łusiak (607690126)